Privacy

PRIVACYBELEID

1. Privacybescherming in één oogopslag

Algemeen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw persoon te identificeren. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in de volgende privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerders. Hun contactgegevens zijn te vinden in de juridische kennisgeving op deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Om te beginnen worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in het contactformulier vermeldt.

Andere gegevens worden automatisch verzameld via onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn met name technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van de serveraanvraag). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website betreedt.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de verzamelde gegevens wordt gebruikt om de juiste functionaliteit van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om het gebruiksgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om de correctie, beperking of verwijdering van deze gegevens te eisen. Voor dit doel en voor andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving. Bovendien hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming.

Daarnaast heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Meer details zijn te vinden in het privacybeleid onder de sectie "Recht op beperking van de verwerking".

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen gegevens over uw gebruiksgedrag worden gebruikt voor statistische evaluaties. Dit gebeurt met name bij cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw gebruiksgedrag vindt doorgaans anoniem plaats; gebruiksgedrag kan niet worden herleid tot uw persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene mededelingen en verplichte informatie

Privacy bescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefoon: 02581/922-100
E-mail: info@osmo.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bepaalde gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 (e) of (f) AVG hebt u te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De juiste rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, wordt vermeld in deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer u hiermee instemt, worden de juiste persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen; rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens artikel 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit omvat ook profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor direct marketing (bezwaar volgens artikel 21 lid 1 AVG).

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse staat waarin ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch in een standaard, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde partij te laten leveren. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http://" in "https://" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals toegestaan ​​door de wet, hebt u het recht om te allen tijde gratis informatie te krijgen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Ook heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving (Impressum) wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 •  Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden, kunt u in plaats van verwijdering de beperking van de gegevensverwerking eisen.
 •  Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of bewering van rechtsvorderingen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van verwijdering.
 •  Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 par. 1 AVG moet er een balans worden gevonden tussen uw en onze inter
 • Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - niet worden verwerkt zonder uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fort
Kronprinzstr. 47 - 49
D-40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de 

Telefoon: 02173 20 41 244
E-mail: datenschutz@osmo.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Koekjes

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site.

U kunt uw browser configureren om u te informeren over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een ​​geoptimaliseerde service te garanderen die vrij is van technische fouten. Als er ook andere cookies (zoals cookies die worden gebruikt om uw gebruiksgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "serverlogbestanden". Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 Par. 1 Letter (f) van de AVG. De website-exploitanten hebben het legitieme belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website; voor dit doel moeten serverlogbestanden worden verzameld.

Contact Formulier

Mocht u ons via het contactformulier vragen stellen, dan verzamelen wij de in het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

We zullen daarom alle gegevens die u in het contactformulier invoert alleen verwerken met uw toestemming volgens art. 6 Par. 1 Letter (a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail waarin dit verzoek wordt gedaan, is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om juridische relaties met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt volgens art. 6 Par. 1 Letter (b) van de AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om u toegang te geven tot onze service of om u hiervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen volgens art. 6 Par. 1 Letter (f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat u niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Uitbestede gegevensverwerking

We hebben een overeenkomst met Google gesloten voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Archiveringsperiode

Gegevens over het gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link: support.google.com/analytics/answer/7667196

6. Plug-ins en tools

YouTube met privacyverbeterde modus

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube. De exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

We gebruiken YouTube in de privacy-verbeterde modus. Volgens YouTube betekent het gebruik van deze modus dat YouTube geen informatie over gebruikers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De privacyverbeterde modus sluit echter niet noodzakelijk de overdracht van gegevens naar YouTube-partners uit. Dit betekent dat YouTube verbinding maakt met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of je een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd over welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kan YouTube je surfgedrag direct afstemmen op je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen op je YouTube-account.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat plaatsen nadat een video is gestart. YouTube kan deze cookies gebruiken om informatie te verkrijgen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en poging tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Het kan zijn dat aanvullende gegevensverwerkingen ? waar we geen invloed op hebben? worden geactiveerd zodra een YouTube-video is gestart.

We gebruiken YouTube om onze online diensten op een aantrekkelijke manier weer te geven. Dit vormt een legitiem belang in overeenstemming met art. 6 Par. 1 letter (f) AVG.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy

Google-weblettertypen

Deze website maakt gebruik van weblettertypen die door Google worden aangeboden om lettertypen op een uniforme manier weer te geven. Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt in deze context geen directe verbinding met Google-servers tot stand gebracht.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Maps via een API. Serviceprovider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang om onze website aantrekkelijk te maken en om de lokalisatie van door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 Par. 1 letter (f) AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy